Keo dán gạch

Sử dụng keo thi công đá cẩm thạch

Khi bạn cần dán đá cẩm thạch với nhau, keo dán gạch đá Epoxy 2 phần hoặc Xi măng Epoxy thích hợp để sửa chữa hoặc dán đá cẩm thạch lên các bề mặt khác. Tuy nhiên ngày nay đa phần người …