Tin tức

Thi công keo chà ron đúng cách

Keo chà ron là vật liệu giúp để kết nối giữa các viên gạch sau khi thi công ốp lát. Keo chà ron sẽ lấp đày vào các dường ron gạch trên tường và sàn nhà. Việc thi công chà ron không …